საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი ბიბლიოთეკა

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი შედგება ხუთი ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულისგან: მმართველობის სკოლა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (მისამართი: იეთიმ გურჯის #7ბ), ჟურნალისტიკის სკოლა (ბროსეს ქ. #2), სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა (ბროსეს ქ. #1), სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (გორგასლის #101). თითოეულ მისამართზე განთავასებულია თემატური ბიბლიოთეკები, რომლებშიც დაცულია შესაბამისი სკოლისა და პროგრამის თემატური საკითხავი ეგზემპლარები.

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებში დაცული საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისი ბეჭდური და ელექტრონული ფონდი ხელმისაწვლომია სტუდენტებისთვის, მოწვეული და აკადემიური პერსონალისთვის. სამკითხველო დარბაზში სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ ისარგებლონ ინტერნეტით და საერთაშორისო ელექტრონული რესურსით (EBSCO; JSTOR; Cambridge Journals Online; BioOne Complete; e-Duke Journals Scholarly Collection; Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books; IMechE Journals; New England Journal of Medicine; Openedition Journlas; Royal Society Journals Collection; SAGE Premier).

ძიება ყველა ამ კატალოგში შესაძლებელია საძიებო ველის დახმარებით, რომელშიც იწერება საკვანძო სიტყვა ავტორის, სათაურის ან თემატიკის მიხედვით. ასევე შესაძლებელია სასურველი ლიტერატურა მოიძებნოს თემატური კატალოგის ჩაშლით.

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას აქვს lmb ელექტრონული კატალოგი, რომელიც ხელმისაწვდომია მხოლოდ უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პერსონალისთვის.


Library of the Georgian Institute of Public Affairs

Georgian Institute of Public Affairs consists of five basic educational units: School of Government, PhD program in Social Sciences, Department of Rural Development and Vocational Education are located at Ietim Gurji st. N9, School of Journalism is at Brossett st. N2, School of Social Sciences is located at Gorgasali st. N101. Thematic libraries, stored with relevant book fund are placed at each address.

Printed and electronic resources, stored at the university libraries, according the needs of educational programs, are accessible for students, academic personnel and invited professors. In reading halls, students are able to use free wi-fi and the following International Electronic Resources: EBSCO; JSTOR; Cambridge Journals Online; BioOne Complete; e-Duke Journals Scholarly Collection; Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books; IMechE Journals; New England Journal of Medicine; Openedition Journlas; Royal Society Journals Collection; SAGE Premier.

Search is conducted with the help of a search bar, by entering a keyword, the author, title or a topic. It is also possible to browse through thematic catalogs provided on each library

University library software, LMB electronic catalogue is accessible only for university students and personnel.

Log in to your account:

Don't have an account? Register here.


გამოკითხვა:
რომელი გამოცემის გამოწერას ისურვებდით უნივერსიტეტის მიერ?


E-magazine Subscription Poll:

ყველა უფლება დაცულია © 2018 GIPA.GE
All rights reserved © 2018 GIPA.GE