საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი ბიბლიოთეკა

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი შედგება ხუთი ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულისგან: მმართველობის სკოლა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (მისამართი: იეთიმ გურჯის #7ბ), ჟურნალისტიკის სკოლა (ბროსეს ქ. #2), სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა (ბროსეს ქ. #1), სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (გორგასლის #101). თითოეულ მისამართზე განთავასებულია თემატური ბიბლიოთეკები, რომლებშიც დაცულია შესაბამისი სკოლისა და პროგრამის თემატური საკითხავი ეგზემპლარები.

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებში დაცული საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისი ბეჭდური და ელექტრონული ფონდი ხელმისაწვლომია სტუდენტებისთვის, მოწვეული და აკადემიური პერსონალისთვის. სამკითხველო დარბაზში სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ ისარგებლონ ინტერნეტით და საერთაშორისო ელექტრონული რესურსით (EBSCO; JSTOR; Cambridge Journals Online; BioOne Complete; e-Duke Journals Scholarly Collection; Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books; IMechE Journals; New England Journal of Medicine; Openedition Journlas; Royal Society Journals Collection; SAGE Premier).

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას აქვს lmb ელექტრონული კატალოგი, რომელიც ხელმისაწვდომია მხოლოდ უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პერსონალისთვის.

ძიება შესაძლებელია: 1. საძიებო ველის დახმარებით, რომელშიც იწერება საკვანძო სიტყვა ავტორის, სათაურის ან თემატიკის მიხედვით.
Log in to your account:

Don't have an account? Register here.

გსურთ GIPA-ს ბიბლიოთეკით სარგებლობა?

თუ პაროლი არ გაქვთ, მაშინ მიმართეთ ერთ-ერთ ბიბლიოთეკას ბროსეს 1-ში, ბროსეს 2-ში, გორგასალის 101-ში, ან იეთიმ გურჯის 7ბ-ში და თქვენ გულითადად დაგეხმარებიან.

ყველა უფლება დაცულია © 2018 GIPA.GE