ოსტერმილერი, სტივენ,

არბიტრაჟის გადარჩენა განვითარებად მსოფლიოში: საქართველოს განსაკუთრებული შემთხვევა / Rescuing arbitration in the developing world: the exstraordinary case of Georgia. სტივენ ოსტერმილერი. - 378

ტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

ბიბლიოგრაფია ტექსტის ბოლოს.

საწყისი ინფორმაცია და ისტორიული კონტექსტი ; არბიტრაჟის ისტორია ; კერძო არბიტრაჟი ; სისხლის სამართლის არბიტრაჟი ; საქართველოს არბიტრაჟის ახალი კანონი ; საარბიტრაჟო ხელშეკრულების ფორმა ; აცილება ; სამართალწარმოების ფორმა და მტკიცებულებების მიღება ; საჯარო წესრიგი ; კანონის ძალის მქონე რეკომენდაციები ; სავალდებულო არბიტრაჟის პრობლემების გადაჭრა ; არბიტრაჟის დანიშვნა ; ლიცენზირება.


არბიტრაჟი.

არბიტრაჟი დავის გადაწყვეტა ალტერნატიული საშუალებები

347.918(479.22)
ყველა უფლება დაცულია © 2018 GIPA.GE
All rights reserved © 2018 GIPA.GE