ჭანტურია, ლადო

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი : წიგნი მეოთხე / - თბილისი სამართალი 2001 - 464 - წიგნი მეოთხე ტომი I .

სამართალი სამოქალაქო კოდექსი სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი

340
ყველა უფლება დაცულია © 2018 GIPA.GE
All rights reserved © 2018 GIPA.GE