საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ - თბილისი საქართველოს სახალხო დამცველი 2014 - 700 - საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში / .

საქართველოს სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიში

საქართველოს სახალხო დამცველი ომბუცმენი ადამიანის უფლებები

323
ყველა უფლება დაცულია © 2018 GIPA.GE
All rights reserved © 2018 GIPA.GE