წულაია, ზაურ.

სისხლის სამართალი : კერძო ნაწილი : (საქ. ახალი სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით). ტ. 2 / ზაურ წულაია; [რედ.: მზია ლეკვეიშვილი, გოჩა მამულაშვილი] - თბილისი : ინტელექტი, 2001 - 371 გვ.

ბიბლიოგრაფია ტექსტის შენიშვნებში და გვ. 367.

ეკონომიკური დანაშაული -- დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკური საქმიანობის წინააღმდეგ -- დანაშაული ფულად-საკრედიტო სისტემაში -- დანაშაული საფინანსო საქმიანობის სფეროში -- დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ორგანიზაციაში სამსახურის ინტერესის წინააღმდეგ.

999288617X

seb


საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი.
ეკონომიკური დანაშაული.
დანაშაული საკუთრების წინააღმდეგ.

340

343(479.22)(094.4) 343.37 343.7
ყველა უფლება დაცულია © 2018 GIPA.GE
All rights reserved © 2018 GIPA.GE