ფუიორი, თეოდორა,

უსაფრთხოების სექტორის მართვის საპარლამენტო უფლებამოსილებები / თეოდორა ფუიორი ; შეიარაღებული ძალების დემოკრატიული კონტროლის ჟენევის ცენტრი (DCAF) - ჟენევა : შეიარაღებული ძალების დემოკრატიული კონტროლის ჟენევის ცენტრი, 2013. - 76 გვ. : ცხრ. ; 23 სმ.

ბიბლიოგრ. ტექსტის შენიშვნებში.

9789292223038


თავდაცვის სფეროს საპარლამენტო კონტროლი.
ეროვნული უსაფრთხოება.

351

355.45 351.86 351.96
ყველა უფლება დაცულია © 2018 GIPA.GE
All rights reserved © 2018 GIPA.GE