მაისურაძე, დავით

სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილი : კაზუსების კრებული / . დავით მაისურაძე ; - თბილისი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება 2017 - 321

9789941098369

კაზუსები იურიდიული ლიტერატურა სამოქალაქო კოდექსი

340
ყველა უფლება დაცულია © 2018 GIPA.GE
All rights reserved © 2018 GIPA.GE