ადეიშვილი, ზურაბ.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის კომენტარი / ზურაბ ადეიშვილი, გერდ ვინტერი, დიმიტრი ქიტოშვილი ; რედ. ბადრი კოჭლამაზაშვილი ; წინათქმა ლადო ჭანტურია. - თბილისი, 2002 - 384 გვ. ; 20 სმ. დასკანერებული პდფ ფორმატი

9992895136


საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი.

340

342.9(479.22)(094.4)
ყველა უფლება დაცულია © 2018 GIPA.GE
All rights reserved © 2018 GIPA.GE