ხუბუა, გიორგი

ადმინისტრაციული მეცნიერების სახელმძღვანელო : სამეცნიერო რედაქტორები: პროფესორი, სამართლის დოქტორი გიორგი ხუბუა, ასეცირებული პროფესორის, სამართის დოქტორი კობა ყალიჩავა - თბილისი გამომცემლობა: პეტიტი 2018 - 484 გვ. - თსუ ადმინისტრაციული მეცნიერებათა ინსტიტუტის გამოცემები ტომი IV .

სამართალი მართვა სახელმწიფო მმართველობა

342
ყველა უფლება დაცულია © 2018 GIPA.GE
All rights reserved © 2018 GIPA.GE