ტურავა, მერაბ.

სისხლის სამართალი : ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა თანდართული ტესტების ნიმუშებითა და კაზუსის ამოხსნის მეთოდის გამოყენებით / მერაბ ტურავა ; [რედ. ზაზა ნანობაშვილი]. - მე-7 შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა. - თბილისი : [ბონა კაუზა], 2008. - 446 გვ. ; 24 სმ. - იურისტის ბიბლიოთეკა .

9992880864 : სახელშეკრ. ფასი

seb


სისხლის სამართალი.
სისხლის სამართლის ტესტები.

სისხლის სამართალი საქართველოს სისხლის სამართალი კაზუსები

343 331.547:343
ყველა უფლება დაცულია © 2018 GIPA.GE
All rights reserved © 2018 GIPA.GE