000 01002nam a22002177a 4500
003 Ge_GIPA
005 20180601204924.0
008 180601b2005 ge ||||| |||| 00| 0 geo d
020 _a184277002
041 _ageo
_heng
080 _a515
082 _a515
100 _aგრიფინი, გაბრიელა
_912393
245 _aგანსხვავებული აზროვნება :
_bსახელმძღვანელო ევროპელ ქალთა კვლევებში /
_cგაბრიელა გრიფინი და როზი ბრაიდოტი
260 _aთბილისი :
_bბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა,
_c2005.
300 _a476 გვ.
650 _aქალთა კვლევები
_912394
650 _aკრიტიკული ხედვა
_912395
653 _aანალიტიკური აზროვნება
942 _2ddc
_cBK
999 _c3884
_d3884